राज्यातील १७ सनदी; मुंबई आणि उपनगरातील जिल्हाअधिकाऱ्यांची बदली.

Spread the love

महाराष्ट्र ; शिंदे सरकारने तब्बल १७ सनदी अधिकाऱ्यांची बदली ( IAS Officer Transfer) केली. त्यामध्ये मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे. संजय एल यादव यांची मुंबई शहर जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तर राजेंद्र क्षीरसागर यांची मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.


कोणत्या अधिकाऱ्यांची झाली बदली?


• नितीन पाटील, विशेष आयुक्त, वस्तू आणि सेवा कर, महाराष्ट्र,
मुंबई यांची सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग, मुंबई म्हणून
नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• अभय महाजन सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग यांची विशेष
आयुक्त, वस्तू आणि सेवा कर, महाराष्ट्र, मुंबई म्हणून नियुक्ती
करण्यात आली आहे.
• संजय एल. यादव, सह व्यवस्थापकीय संचालक, MSRDC,
मुंबई यांची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, नियुक्ती करण्यात आली
आहे.
• राहुल रेखावार, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांची महा राज्य
शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (MSCERT), पुणे या
पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• राजेंद्र क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई यांची
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगरी जिल्हा, नियुक्ती करण्यात आली
आहे.

• अमोल येडगे, संचालक, महा राज्य शिक्षण, संशोधन आणि
प्रशिक्षण परिषद (MSCERT), पुणे यांना जिल्हाधिकारी,
कोल्हापूर म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
• मनुज जिंदाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे
यांची सहव्यवस्थापकीय संचालक, MSRDC, मुंबई म्हणून
नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• भाग्यश्री विसपुते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,
बुलढाणा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मुख्य प्रशासक ( नवीन टाउनशिप), सिडको, छत्रपट्टी संभाजी
नगर
• अवश्यंत पांडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,
अमरावती यांची आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर म्हणून नियुक्ती
करण्यात आली आहे.
• वैभव वाघमारे, प्रकल्प अधिकारी, ITDP, अहेरी आणि
सहाय्यक जिल्हाधिकारी, अहेरी उपविभाग, गडचिरोली यांची
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम येथे नियुक्ती
करण्यात आली आहे.
• संजीता महापात्रा, प्रकल्प अधिकारी, ITDP, डहाणू आणि
• सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू उपविभाग, पालघर यांची मुख्य
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती म्हणून नियुक्ती
करण्यात आली आहे.
• मकरंद देशमुख, सहसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय,
मुंबई यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग
म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मंदार पत्की, प्रकल्प अधिकारी, ITDP, तळोदा आणि सहायक
जिल्हाधिकारी, तळोदा उपविभाग, नंदुरबार यांची मुख्य
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ या पदावर
नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• नतिशा माथूर, संवर्ग गुजरातला महाराष्ट्रात बदलून प्रकल्प
अधिकारी, ITDP, तळोदा आणि सहाय्यक जिल्हाधिकारी,
तळोदा उपविभाग, नंदुरबार म्हणून नियुक्त केले आहे.
• मानसी, सहायक जिल्हाधिकारी, बल्लारपूर उपविभाग, चंद्रपूर
यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सहाय्यक जिल्हाधिकारी, देसाईगंज उपविभाग, गडचिरोली.
• पुलकित सिंह, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, चांदवड उपविभाग,
नाशिक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रकल्प अधिकारी, ITDP, कळवण आणि सहायक
जिल्हाधिकारी, कळवण उपविभाग, नाशिक
• करिश्मा नायर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, बीड उपविभाग, बीड
यांची प्रकल्प अधिकारी, ITDP, जव्हार आणि सहायक
जिल्हाधिकारी, जव्हार उपविभाग, पालघर म्हणून नियुक्ती
करण्यात आली आहे.

Author


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page