CAA आला… आता देशात काय बदलणार? प्रत्येक लहान-मोठ्या प्रश्नांची उत्तरे इथे वाचा..

CAA देशात 2019 मध्येच पारित करण्यात आला होता, जरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाच वर्षे लागली. तथापि,…

You cannot copy content of this page