मुरबाड शिवनेरीवर शिवरायांची अवहेलना , शिवमुद्रा आढळली कचऱ्यात….शिवप्रेमी मध्ये संताप…

ठाणे/मुरबाड/लक्ष्मण पवार – मुरबाड मधिल शिवनेरी या शासकीय विश्रामगृहात असणाऱ्या शिवरायांच्या पुतळ्या वरील अभुषणे गायब झाल्याची…

You cannot copy content of this page